Sisällöntuotanto kasvumarkkinoinnissa: Osuva sisältö kasvattaa myyntiä ilman myymistä

bstr-linkedin-logo
BSTR Markkinointitoimisto

Hyvä asiantuntija-artikkeli tai henkilötarina voi joskus tehdä asiakkaaseen suuremman vaikutuksen kuin sata mainosta. Tapahtuupa sitäkin, että somevirrassa oikealla hetkellä vastaan tullut postaus koukuttaa suoraan ostoksille –tai yritysvideo osuu herkkään suoneen ja liikuttaa kyyneliin.Sisältöjen asema onnistuneessa viestinnässä ja markkinoinnissa on keskeinen. Yrityksen palvelut ja tuotteet, uutiset ja referenssit, henkilötarinat, asiantuntijoiden näkemykset, ajan ilmiöt ja ajankohtaiset. Niissä riittää kerrottavaa, mutta miten pukea se sanoiksi eri kanavissa niin, että oikea kohderyhmä kiinnostuu, tieto kulkee ja mielikuva yrityksen brändistä vahvistuu?

Suunnitelmallista tekemistä

BSTR on viime aikoina vahvistanut rooliaan erityisesti kasvumarkkinointitoimistona. Se tarkoittaa sisällöntuotannon kannalta ennen kaikkea suunnitelmallista, strategiaan ja dataan pohjautuvaa tekemistä.Sisällöntuotannon tavoite markkinointiviestinnässä on kasvattaa myyntiä ilmanmyymistä. Siksi jutut eivät ole vain juttuja eivätkä sanat vain jotain, mitä asetellaan tekstissä peräkkäin. Jos journalismissa tavoitteena on läpinäkyvyys, markkinoinnissa taustalla vaikuttavat monet sisäänleivotut tarkoitusperät.Tekstit ovat yhtä totta ja molemmat jakavat tietoa, koskettavat ja kertovat tarinan. Näkemys kohderyhmistä on kuitenkin eri ja markkinointiviestinnässä hyvin harkittu: Asiantuntijahaastattelu tehdään yhdestä näkökulmasta, kun halutaan puhutella potentiaalisia ammattilaisia rekrymarkkinoilla. Asiakkaiden vakuuttamiseksi tarvitaan toinen näkökulma. Kun päätös kohderyhmästä on tehty, on otettu ensimmäinen askel kohti suunnitelmallisempaa tekemistä. Siitä askellus kuitenkin vasta alkaa. Tavoitteellisessa sisällöntuotannossa on tärkeää huomioida, että

  1. Teksti vahvistaa yrityksen strategiaa ja siinä määriteltyjä tavoitteita.
  2. Teksti henkii yrityksen arvoja ja pääviestejä sekä puhuu samaa kieltä brändinkanssa.
  3. Teksti vastaa tarpeisiin, jotka on löydetty keräämällä ja analysoimalla dataa asiakkaiden tarpeista, kiinnostuksen kohteista ja ostokäyttäytymisestä.
  4. Tekstin aikaansaamia tuloksia seurataan aktiivisesti ja muutoksia tehdään nopeasti, jos tulokset eivät ole tavoitteiden mukaisia.
  5. Teksti ottaa huomioon eri ostopolun vaiheissa olevat asiakkaat.
  6. Teksti muuntautuu eri näkökulmiin ja kanaviin – ja tavoittaa näin kohdennetusti useita erilaisia kohderyhmiä.
  7. Teksti löytyy helposti hakukoneilla. 

-Anne

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.